preloader
To Sign verhuur wegsignalisatie en mini-gravers Gent
To Sign verhuur wegsignalisatie en mini-gravers Gent

Wij verzorgen de plaatsing  van signalisatie, lichten, werfmateriaal conform de wegcode.

To sign. is een jong, dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de plaatsing van signalisatie conform de wegcode. De dagelijkse samenwerking met aannemers en officiële instanties deed ons inzien dat een nieuwe aanpak van het signalisatiegebeuren zich opdrong.

Tot de kernactiviteiten van To sign. behoren dan ook verhuur, plaatsing, onderhoud en verkoop van alle types van verkeersborden, weg- en werfsignalisaties: een optimaal zichtbare en duidelijke signalisatie leidt de weggebruiker veilig door een gewijzigde verkeerssituatie. Daarnaast nemen wij u graag de administratieve taken tot het bekomen van de nodige vergunningen uit handen.

To sign. wil een wezenlijke hulp bieden aan eenieder die geconfronteerd wordt met signalisatie. To sign. levert ook aanwijsworden om uw zaak (bedrijf, hotel restaurant, etc.) beter bereikbaar te maken. Al onze signalisatiematerialen zijn conform aan het standaardbestek 250 van het Agentschap Wegen en Verkeer.